Documente Finantare Leasing

Documente Finantare Leasing

Documente Necesare

PFA (Persoane Fizice Autorizate):

 • Cerere pentru finantare (formular standard) si fisa sintetica – ambele in orginal si semnate de solicitant;
 • Copie dupa actul de identitate al solicitantului si/sau girantului;
 • Copii dupa acte juridice de infiintare: certificat de inregistrare, certificat de inregistrare fiscala si cod fiscal – stampilate si valabile pe ultimele 3 luni;
 • Autorizatie de practicare a meseriei si/sau pentru realizarea de activitati independente;
 • Declaratie de venituri inregistrata si avizata de Administratia Financiara;
 • Copie dupa declaratia de venit anticipat sau estimat pentru PFA pe anul in curs;
 • Copie dupa declaratia finala de venit totala pentru anul anterior;
 • Registrul de plati si registrul jurnalului de incasari;
 • Semnatura – specimenul de semnatura al persoanei responsabile pentru semnarea contractului de leasing, dovedita prin specimenul de semnatura in banca sau in fata oricarui notar public sau avocat;
 • Acordul consultarii bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

PJ (Persoane Juridice) :

 • Cerere de finantare si fisa sintetica – semnate si in original;
 • Copie si originalul pentru cartea de identitate a reprezentatului legal al firmei si pentru cartea de identitate a persoanei imputernicite sa semneze contractul pentru leasing;
 • Ultimele doua bilanturi anuale disponibile si vizate de ANAF cu toate anexele si balantele sintetice aferente prevazute de lege;
 • Ultima balanta sintetica lunara disponibila pe anul in cursul cererii de finantare;
 • Certificat de la inregistrare de la Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Actul Constutiv la zi si Statutul si Contractul societatii;
 • Decizia consiliului de administrare;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor in privinta deciziei imputernicirii persoanei desemnate sa semneze contract sau contractele de leasing;
 • Specimen de semnatura al persoanei sau persoanelor desemnate si imputernicite sa semneze decizia Consiliului Administrativ si Hotararea AGA si contractul de leasing
 • Ultima balanta sintetica lunara, diponibila pe anul in curs
 • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
 • Certificar de inregistrare in scopuri de TVA
 • Statutul si Contractul sau Actul Constitutiv la zi
 • Decizia consiliului de administrare/ Hotararea AGA cu privire la achizitia in sistem leasing a bunului / bunurilor si daca este cazul imputernicirea persoanei care semneaza contractul / contractele de leasing;
 • Specimen de semnatura a persoanei care semneaza contractul de leasing si a persoanei / persoanelor care au semnat decizia Consiliului Administrativ / Hotararea AGA – semnatura dovedita prin specimenul de semnatura legalizat in banca sau in fata oricarui notar public sau avocat.

Calculator rate

Avantajele colaborarii cu echipa URBAN AUTOMOBILE

Avantaje

50
Mașini in stoc
1 %
Avans incepând de la
1500
Clienți multumiți
1
Ani de experiență